พฤ. 03 มิ.ย. | Yala

2021 SHero Youth Camp for Peace

Tickets Are Not on Sale
2021 SHero Youth Camp for Peace

Time & Location

03 มิ.ย. 09:00 GMT+7 – 06 มิ.ย. 18:00 GMT+7
Yala, Yala, Thailand

About the Event

#CallforApplication

ขอเชิญเยาวชนร่วมกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์และลงพื้นที่ จังหวัดยะลาและปัตตานี ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2564 เพื่อเปิดประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเสริมพลังเยาวชนและบอกเล่าเรื่องราวของ #ผู้หญิงและเยาวชนเพื่อสันติภาพ โดยกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนอกพื้นที่ฯ จำนวนไม่เกิน 20 คนเข้าร่วมค่ายเยาวชนฯ กับเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดฯ จากกลุ่มบ้านลูกเหรี่ยง (จ.ยะลา) และกลุ่มบูคู (จ.ปัตตานี)

โดยความร่วมมือของ ชีโร่ (SHero Thailand),

กลุ่มลูกเหรียง

, บูคู

Buku Books

,

TIJ - Project j

และทุนสนับสนุนจาก 2020 Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) จาก U.S. State Department เพื่อเสริมพลังให้ผู้หญิงในบทบาทของการสร้างสันติภาพ ความปลอดภัยมั่นคง และธรรมาภิบาล ส่งเสริมการคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงและการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

International Exchange Alumni Thailand

กลุ่มเป้าหมาย

- เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี

- มีความเข้าใจเบื้องต้นในประเด็นปัญหาความไม่สงบ ความไม่เท่าเทียม และความรุนแรงบนพื้นฐานเพศภาวะ

- มีความสนใจ มี passion ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

- สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับเจ้าของปัญหา โดยเคารพให้เจ้าของเสียงคือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างแท้จริง

- มีความสามารถในการสร้างความตระหนักรู้ประเด็นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในพื้นที่ดิจิทัล

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/zrNuFr9zJ9NQbH2W8

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 มกราคม 2564 ประกาศผลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

-----------------------------------------------------------

#CallforDonation

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา เราจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการร่วมระดมทุนบรรเทาภัยน้ำท่วม

-พื้นที่สะเตง ท่าสาป ยุโป อำเภอเมืองยะลา

-พื้นที่บาโงยซิแน อำเภอยาหา

จังหวัดยะลา

บัญชี: สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

เลขที่ 724-0-23610-4

ธนาคารกรุงเทพ สาขา โคลีเซี่ยม ซีนิเพล็กซ์

ขอบพระคุณมากค่ะ/ครับ

#Youthcampforpeace2021 #AEIF #YSEALITHAILAND

Share This Event